Lindemarie heeft me geweldig geholpen om een prettig leesbaar boekje te schrijven (Geluk in de Zorg). Daarbij beperkte ze zich niet tot het redigeren van mijn teksten, maar kwam met veel suggesties en ideeën die alles naar een hoger niveau hebben getild. Daarbij was ze fijn positief kritisch en hield zowel de grote lijn in de gaten als de details.

Voor Pieter redigeerde ik zijn boek Geluk en Gezondheid, een uitgave van Zorgverzekeraar VGZ.